Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

20 år er gått.

I vår er det 20 år siden bøndene nektet å levere melk.

 

Jordbruksforhandlingene i 1996 endte med brudd og påfølgende 3-dagers leveringsstopp.

Hvor var Buskerudjordbruket da ? Hvor er vi nå, og hvor vil vi ?

Avskallinga har vært dramatisk i disse 20 åra. Det er ikke bare nedgang i antall produsenter. Det produseres også mindre mat i fylket. ( se video her )

Vi må se hvilke tilgjengelige ressurser vi har i dag og om disse også vil være tilgjengelige på en bærekraftig måte i framtide.

Jeg ser for meg at rovdyr – beiting – import av kraftfôr er 3 elementer som henger delvis sammen.  Vi ønsker at verdiskapinga i landbruket skal skje på norske ressurser.  Matproduksjonen må ses i et evighetsperspektiv. Vi har gratis ressurser over hele landet like inn til gårdene våre.!  Likevel fører dagens landbrukspolitikk til det motsatte.

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as