Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

20 år er gått.

I vår er det 20 år siden bøndene nektet å levere melk.

 

Jordbruksforhandlingene i 1996 endte med brudd og påfølgende 3-dagers leveringsstopp.

Hvor var Buskerudjordbruket da ? Hvor er vi nå, og hvor vil vi ?

Avskallinga har vært dramatisk i disse 20 åra. Det er ikke bare nedgang i antall produsenter. Det produseres også mindre mat i fylket. ( se video her )

Vi må se hvilke tilgjengelige ressurser vi har i dag og om disse også vil være tilgjengelige på en bærekraftig måte i framtide.

Jeg ser for meg at rovdyr – beiting – import av kraftfôr er 3 elementer som henger delvis sammen.  Vi ønsker at verdiskapinga i landbruket skal skje på norske ressurser.  Matproduksjonen må ses i et evighetsperspektiv. Vi har gratis ressurser over hele landet like inn til gårdene våre.!  Likevel fører dagens landbrukspolitikk til det motsatte.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as