Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Åpen møte om forslag til endring i rovviltforskriften

Buskerud Sau og Geit inviterer til møte mandag 12 august kl 18 på Flå Jakt og fiskesenter   Kulturhuset på Nesbyen.

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endring naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Høringsfristen er 1 oktober 2019. Høringen finner du her.

 

Buskerud Sau og Geit inviterer til åpent møte om forslaget til endringer.

Åsmund Ystad, daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, vil innlede og redegjøre for forslaget.

NB møtet er flyttet til Kulturhuset på Nesbyen. 

Vel møtt


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as