Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Torgny Moen.

Årsmøte i Eiker og omegn Bonde og Småbrukarlag.

Oddveig P. Moen gjenvalgt som leder.

Oddveig P. Moen gjenvalgt som leder i
Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag

 

Eiker og omegn Bonde- og småbrukarlag avholdt sitt årsmøte nylig, og det ble fokusert på hvordan kan vi øke matproduksjonen. Astrid Aass fra fylkesmannen innledet om det arbeidet som er gjort så langt i Buskerud. Buskerud har store utmarksressurser som kan utnyttes mye bedre bl. annet til beiting, men det betinger at det blir gjort noe i forhold til gjerdehold. Det vil vi se nærmere på, sa Aass.

                             Astrid Aas fokuserte på hvordan vi kan øke matproduksjonen.

                                    Astrid Aas fokuserte på økt matproduksjon.

Knut Martin Glesne fra Gjensidige fokuserte på hva vi i landbruket selv kan bidra med for å forbygge skader, brann og lignende. Undersøkelser viser at medlemmene i Bonde- og Småbrukarlaget har mye mindre skader enn de øvrige i landbruket. Derfor har Gjensidige og Bonde- og Småbrukarlaget utviklet gode avtaler som gir store rabatter til medlemmene.

                                       

                               Knut Martin Glesne redegjorde for våre gode forsikringsavtaler.

Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag kunne legge fram en omfattende årsmelding.
Det var holdt forskjellige kurs, medlemsmøter, studieringer. Alle med kjempegod deltagelse.
 Laget hadde også en sommerutflukt til setra til Per Olaf Lundteigen ( se video her ). Også i år var det en medlemsøkning.

Leder av valgkomiteen, Kåre Tho, hadde gjort en bra jobb. Vi har jo et luksusproblem, sa Tho, vi hadde jo flere aktuelle kandidater enn styreplasser.
Oddveig P Moen ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret får hun Ole Temtemoen, Heidi Midtflå, Mette  Hågensen og Diana Ewalds.
Etter 20 år som styremedlem/kasserer, hadde Nils Halvor Fjeldstad takket nei til gjenvalg. Fjeldstad kom inn i styret på årsmøte i 1995, og har gjort uvurderlig innsats for laget. Han har ført regnskapet med stø penn slik at laget økonomi til en hver tid har vært oversiktelig. Kassabeholdningen bærer også preg av det. På grunn av sykdom kunne han ikke være tilstede på årsmøte, men han har fått overrakt både gave og blomster som takk for innsatsen i ettertid.

Arbeidsplanen for neste år forteller at laget vil fortsette slik de hadde gjort i år, med kurs, studieringer og verving av nye medlemmer. 

Astrid Aas fokuserte på hvordan vi kan øke matproduksjonen. Foto: Torgny Moen.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as