Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtene er igang i lokallaga.

Elin Bergerud ny leder i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag

Lokallagene i Numedal hadde årsmøter 17.november.
Astrid Aass, fra Fylkesmannens landbruksavdeling, snakket om prosjektet " Økt matproduksjon i Buskerud".
Elin Bergerud, som er 1. vara til fylkesstyret, fortalte  fra internasjonal konferanse hun deltok  i Milano om landbruk og klimautfordringer. Det var stort engasjement blant de frammøtte medlemmene.
 
Flesberg Bonde- og Småbrukarlag og Rollag og Veggli Bonde- og Småbrukarlag besluttet å slå seg sammen til et lag, som fikk navnet Numedal Bonde- og Småbrukarlag.
Hans Steinar Staaland ble valgt til leder.
Svein Sporan, som har vært leder i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag i de seinere åra, fikk avløsning av Elin Bergerud.

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as