Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtene er igang i lokallaga.

Elin Bergerud ny leder i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag

Lokallagene i Numedal hadde årsmøter 17.november.
Astrid Aass, fra Fylkesmannens landbruksavdeling, snakket om prosjektet " Økt matproduksjon i Buskerud".
Elin Bergerud, som er 1. vara til fylkesstyret, fortalte  fra internasjonal konferanse hun deltok  i Milano om landbruk og klimautfordringer. Det var stort engasjement blant de frammøtte medlemmene.
 
Flesberg Bonde- og Småbrukarlag og Rollag og Veggli Bonde- og Småbrukarlag besluttet å slå seg sammen til et lag, som fikk navnet Numedal Bonde- og Småbrukarlag.
Hans Steinar Staaland ble valgt til leder.
Svein Sporan, som har vært leder i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag i de seinere åra, fikk avløsning av Elin Bergerud.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as