Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtet og felleskonferansen

Årsmøtet og felleskonferansen blir helgen 9-10 mars på Tyrifjord hotell

Tema på felleskonferansen blir "Når enga svikter". Fullstendig program kommer senere.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as