Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtetid!

Vel møtt til årsmøte i noen lokallag på Krøderen kro!

I samarbeid med Krødsherad, Sigdal og Soknedalen BS, blir det avholdt Årsmøte på Krøderen Kro onsdag den 9. November.

 

3536 Noresund

Tlf : 41427888

e-post: buskerud@smabrukarlaget.no

 

 

Kan vi produsere mer protein selv ?

 

Åpent møte onsdag 9. november kl 18.30

På Krøderen Kro.  

Program:

Kl 18.30        Åpning                     

Kl 18.35        Odd Magne Harstad, professor ved NMBU:

                        -Hvordan bli mer selvforsynt med forprotein ?

Kl 19.15        Lars Fredrik Stuve, adm. direktør Fk:

                        -Hvordan dekkes proteinbehovet i Fk’s kraftforblandinger opp ?

                        - Hvilke vekster bør bonden satse på for en økt  egenproduksjon ?

                        - Hva kan Fk gjøre for å stimulere til økt produksjon  av forprotein ?

Kl  19.55       Spørsmål, diskusjon.

Kl  20.10       Pause med enkel bevertning.

Kl 20.30        Årsmøter i lokallaga.

 

Velkommen ! 

Arrangør: Buskerud Bonde og Småbrukerlag /Krødsherad Bonde og Småbrukerlag.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as