Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtetid!

Vel møtt til årsmøte i noen lokallag på Krøderen kro!

I samarbeid med Krødsherad, Sigdal og Soknedalen BS, blir det avholdt Årsmøte på Krøderen Kro onsdag den 9. November.

 

3536 Noresund

Tlf : 41427888

e-post: buskerud@smabrukarlaget.no

 

 

Kan vi produsere mer protein selv ?

 

Åpent møte onsdag 9. november kl 18.30

På Krøderen Kro.  

Program:

Kl 18.30        Åpning                     

Kl 18.35        Odd Magne Harstad, professor ved NMBU:

                        -Hvordan bli mer selvforsynt med forprotein ?

Kl 19.15        Lars Fredrik Stuve, adm. direktør Fk:

                        -Hvordan dekkes proteinbehovet i Fk’s kraftforblandinger opp ?

                        - Hvilke vekster bør bonden satse på for en økt  egenproduksjon ?

                        - Hva kan Fk gjøre for å stimulere til økt produksjon  av forprotein ?

Kl  19.55       Spørsmål, diskusjon.

Kl  20.10       Pause med enkel bevertning.

Kl 20.30        Årsmøter i lokallaga.

 

Velkommen ! 

Arrangør: Buskerud Bonde og Småbrukerlag /Krødsherad Bonde og Småbrukerlag.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as