Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

BBS innspill til fylkeskommunen.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag sitt innspill angående naturbruksutdanningen i Buskerud .
Matproduksjon og forvaltning i et evighetsperspektiv.


Vårt innspill tar sikte på å belyse naturbruksutdanningens rolle og potensial, samt legge grunnlaget for et felles løft for naturbruk i Buskerud.
Videre ønsker vi med våre forslag å imøtekomme noe av den kritikken og
etterspørselen landbruket møter i samfunnet.
For oss er det helt essensielt at landbruket, som den politisk betingede næringen den er, har legitimitet i befolkningen.
I tillegg mener vi at landbruket har et iboende potensial i møte med fremtidens globale utfordringer, et potensial som ikke bør etterlates uutnyttet.
Kanskje kan vi i Buskerudbidra til å ta  landbruket et steg nærmere bærekraft – forvaltning i et evighetsperspektiv?

                  Les hele innspillet her!

Buskerud Hovedgård.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as