Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

BBS innspill til fylkeskommunen.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag sitt innspill angående naturbruksutdanningen i Buskerud .
Matproduksjon og forvaltning i et evighetsperspektiv.


Vårt innspill tar sikte på å belyse naturbruksutdanningens rolle og potensial, samt legge grunnlaget for et felles løft for naturbruk i Buskerud.
Videre ønsker vi med våre forslag å imøtekomme noe av den kritikken og
etterspørselen landbruket møter i samfunnet.
For oss er det helt essensielt at landbruket, som den politisk betingede næringen den er, har legitimitet i befolkningen.
I tillegg mener vi at landbruket har et iboende potensial i møte med fremtidens globale utfordringer, et potensial som ikke bør etterlates uutnyttet.
Kanskje kan vi i Buskerudbidra til å ta  landbruket et steg nærmere bærekraft – forvaltning i et evighetsperspektiv?

                  Les hele innspillet her!

Buskerud Hovedgård.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as