Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Beitedyr og Rovdyr 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har laget en brosjyre som inneholder samordnet informasjon fra Mattilsynet, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Statens Naturoppsyn.

 

Brosjyren finner du her: 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2019/06/brosjyren-beitedyr-og-rovdyr-for-beitesesongen-2019/


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as