Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Beiterett igjen.

Hva er de største truslene mot beiteretten?

En liten gjennomgang av gjeldende lovverk:

/share/mime/48/pdf.png
(gjerde-og-beitelov.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png
(hovedpunkter-i-gjerde-og-beiteloven.pdf, 217kB)

/share/mime/48/pdf.png
(utviklingen-av-beitebruk.pdf, 4MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as