Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Det stunder mot Fylkesårsmøte!

Vel møtt til Felleskonferanse/Årsmøte i OHB. på Klækken!

Se programmet i artikkelen!

 
 

Fylkesårsmøte 5. og 6.mars 2016

Tradisjonen tro fortsettes samarbeidet med Hedmark, Oppland og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag for felles avholdelse av temasamling i forkant av fylkesårsmøtene. 5. mars avholdes fellessamlingen,  på Klækken Hotell i Hønefoss.

Felleskonferansen vil starte kl 11.00 lørdag.

Tema i år blir:                           " ØKT MATPRODUKSJON "

Muligheter i kombinasjonsjordbruket.

4 bønder/ småbrukere med kombinasjonsjordbruk og mangesysleri forteller sin historie om hva de driver med.

Frist for påmelding og innsending av forslag er 5. februar.

 

Lokallagene har rett til en utsending for hvert påbegynte 25 betalende medlemmer.

 

Årsmøtene i fylkeslagene avsluttes kl 14.00 med påfølgende lunsj søndag.

Årsmøtepapirer og program vil bli sendt utsendingene seinest 7 dager før årsmøtet.

 

Frist for påmelding og innsending av forslag er 5. februar.

 

Lokallagene har rett til en utsending for hvert påbegynte 25 betalende medlemmer.

Alle betalende medlemmer har rett til å følge årsmøtene.

Merete Furuberg kommer - kommer du ?

Vel møtt.

 

/share/mime/48/pdf.png
(program-felleskonferansen-2016.pdf, 265kB)

/share/mime/48/msword.png
(program-felleskonferansen-2016.doc, 29kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as