Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Brukbart frammøte idag, bedre enn på lenge. Foto: Torgny Moen

Enda et Årsmøte avholdt!

Godt frammøte på årsmøte i Lier, Røyken og Hurum Bonde- og Småbrukarlag.

 

Når Lier Røyken og Hurum Bonde- og Småbrukarlag nylig avholdt årsmøte, kunne leder, Helge Nybakken, fortelle at det var mange år siden det hadde vært så stort frammøte. Laget hadde  en medlemsøkning på 11 nye medlemmer siden forrige årsmøte.

Cathrine Lie fortalte om sitt nyoppstartede  prosjekt Evas Hage.

Evas Hage går i korthet ut på å samle mange småskala matprodusenter i Drammensregionen som lager bærekraftige og rene kvalitetsvarer, under samme tak, og derfra kunne tilby lokalproduserte matvarer. 

Cathrine er også en av initiativtagerne til Andelslandbruket i den delen av Buskerud.

Leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Torgny Moen,  var også invitert til årsmøte. Han fortalte om prosjektet " økt matproduksjon - bruk Buskerud " som er et samarbeidsprosjekt  som har som mål å øke matproduksjonen i Buskerud.  Det er stort potensiale når det gjelder kjøttproduksjon på gras, men slik kraftforkostnadene er i dag så kan ikke grasskjøttproduksjonen konkurrere med kraftfòrkjøttproduksjonen reint prismessig, men kvalitetsmessig så er det ingen tvil, sa Moen.

Helge Nybakken fortsetter som leder.  Ingvar England gikk ut av styret etter mange år.
Som ny i styret ble Dag Tore Drag valgt.
Dag Tore er saueprodusent fra Øverskogen i Lier.
Nina Kristin Mjåtvedt fortsetter som kasserer/ sekretær.
Kjell Hafstad ble ny revisor

På arbeidsplanen for kommende år står bl.annet verving av flere medlemmer og økt kursaktivitet.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as