Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Et elendig tilbud!

Provokasjon, mener Torgny Moen om statens tilbud.

Nok en provokasjon mot de små og mellomstore gårdsbruka.

Avstanden mellom krav og tilbud er svært stor.  – Statens tilbud følger ikke opp Stortingets inntektsmål om redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, sier leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag , Torgny Moen.

Nok en gang må mange finne seg i en nedgang i inntektene. For min del utgjør " tilbudet " en nedgang i inntekt på ca 20 000 kroner.

Tilbudet er ei videreføring av politikken denne regjeringa har forsøkt å føre de tre siste årene, og som har endt med avtale med ett av faglaga de to siste åra.
Trenden er den samme. Det tas fra noen for å gi til andre i stedet for å øke budsjettstøtten slik at det kommer alle tilgode.
Hvis ikke dette er i strid med den nylige vedtatte stortingsmelding, så veit ikke jeg, sier Moen

I sitt krav, hadde jordbruket mange forslag til forbedringer. Blant annet en bedre fordelingsprofil  for å kunne møte Stortingets ønske om å sikre fortsatt drift på små og mellomstore bruk.
Statens forhandlingsleder, Leif Forsell , hevder at tilbudet er veldig bra, og at det ligger over det som ble avtalen i fjor.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as