Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Et elendig tilbud!

Provokasjon, mener Torgny Moen om statens tilbud.

Nok en provokasjon mot de små og mellomstore gårdsbruka.

Avstanden mellom krav og tilbud er svært stor.  – Statens tilbud følger ikke opp Stortingets inntektsmål om redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, sier leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag , Torgny Moen.

Nok en gang må mange finne seg i en nedgang i inntektene. For min del utgjør " tilbudet " en nedgang i inntekt på ca 20 000 kroner.

Tilbudet er ei videreføring av politikken denne regjeringa har forsøkt å føre de tre siste årene, og som har endt med avtale med ett av faglaga de to siste åra.
Trenden er den samme. Det tas fra noen for å gi til andre i stedet for å øke budsjettstøtten slik at det kommer alle tilgode.
Hvis ikke dette er i strid med den nylige vedtatte stortingsmelding, så veit ikke jeg, sier Moen

I sitt krav, hadde jordbruket mange forslag til forbedringer. Blant annet en bedre fordelingsprofil  for å kunne møte Stortingets ønske om å sikre fortsatt drift på små og mellomstore bruk.
Statens forhandlingsleder, Leif Forsell , hevder at tilbudet er veldig bra, og at det ligger over det som ble avtalen i fjor.

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as