Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Felleskonferansen 2017

Et lite referat fra fylkesårsmøtet.

Felleskonferanse og fylkesårsmøte 2017

 

 

11. og 12. mars avviklet Oppland, Buskerud og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, felleskonferanse og separate åremøter på Høsbjør hotell i Ringsaker.

Leder i Hedmark BS ønsket velkommen før innledende foredrag ved Stein Inge Wien fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Hedmark, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg. Harald Østby fra Mattilsynet. Deretter ble det korte innlegg fra Ivar Odnes - SP, Mirjam Engesfjord - V og Karin Andersen SV. H, Frp, AP og KRF var også invitert, men kunne ikke stille. Svenn Arne Lie ledet deretter paneldebatten mellom partiene og Merete Furuberg.

Etter lunsj fortalte bonde og jeger, Halvor Sveen om sine erfaringer med rovvilt i Rendalen. Per Fossheim, sentrale FKT-prosjektet, gikk gjennom endringer og konflikt i rovdyrdebatten. Jon Karlsen orienterte om Inn på tunet før Gjensidige avsluttet det åpne møtet om forsikringsavtalen mellom NBS og Gjensidige. 

Deretter foretok fellessamlingen behandling av innsendte forslag og uttalelser.

Søndag 12. mars var det separate årsmøter.
I leders tale tok Torgny Moen for seg utfordringene med Stortingsmelding nr 11 i 2017 og rovdyrproblematikk. Buskerud har relativt heldigvis lite tap til rovvilt. Mange dyr flyttes fra sydfylke til fjellbeite. Dyretallet er fordoblet siden ordningen kom i gang. Det har vært mye kommunikasjon om rovdyrproblematikk. Kommunikasjonen med SNO har vært svært utfordrende. Samlet erstatningskrav er redusert siden 2010. Tap til ørn er vanskelig å dokumentere. Tap til gaupe utgjør 85 % av samlet krav. Enkelte brukere søker ikke erstatning. Laget har arbeidet med utdanning, økologisk landbruk, ny teknologi (droner) i landbruket. Laget har i år fått ansvar for gjennomføring av Økouka 2017.  Samtlige lokallag har gjennomført årsmøter. For 6 år på rad har laget medlemsvekst.

 

 

 

Etter årsmøte har styret følgende sammensetning:

Leder:                    Torgny Moen                                      

Styremedlem:         Kjell Borge                                

Styremedlem:         Rune Flintegård                         

Styremedlem:         Elin Bergerud                            

Styremedlem:         Guro Emilie Riis Andersen         

Varamedlem 1:       Kirsti Marie Lager Lyngås          

Varamedlem 2:       Heidi Midtflå                              

Varamedlem 3:       Torbjørn Halveg                         

Revisorer:              Idar Høgåsen og Knut Jarle Berg

Valgkomite:        Tor Erik Sandnes                 

                         Steinar Bergerud
                         Steinar Sørbøen 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as