Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Fra medlemsmøte i Hokksund.

Årsmøteinnkalling.

ÅRSMØTE I
EIKER OG OMEGN BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2015

Innkalling til årsmøte i Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag
Tid: onsdag 9.12.2015. Kl. 18:00
Sted: Rådhusets kantine Hokksund.

Åpent møte med innledere fra Fylkesmannens landbruksavdeling Astrid Aas som tar for seg temaet «Økt matproduksjon» i Buskerud med fokus på beitebruk og utmarksressurser.

Gjensidige forsikring ved Knut Martin Glesne forsikringsordninger

Egenrevisjon – KSL – HMS er nå lagt inn under Matmerk og en representant fra Matmerk vil orientere om denne ordningen.

 

Ca.19.00 blir det tradisjon tro på Eiker servering av Mølje.

Ca. 19.45 Årsmøtet starter

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as