Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Anita Panman. Prosjektleder hos Fylkesmannen i Buskerud Foto: I. Høgåsen

FN`s internasjonale jordår 2015

Jordåret og matvaredagen behørig markert i Flå. 

Det ble en lærerik og trivelig dag på Jakt og fiskesenteret i Flå på markeringen av verdens matvaredag.  Vi så hvor mye matjorda betyr for oss, og verdien av å holde den i hevd. Det er jo tross alt bonden som produserer maten vår på den.


Se videoen her.  

FV: Astrid Aass, Fylkesmannen, Wenche Redzepi, Buskerud Bondelag, Ole Hans Ullensrød, Buskerud Bondelag, Torgny Moen, Buskerud Bonde og Småbrukarlag, Otto Galleberg, Fylkesmannen, Torill Helgerud, Buskerud Fylkeskommune ( BFK ) og Trine Magnus, BFK. Foto: I. Høgåsen.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as