Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Hjelp!!

Vår eminente fylkessekretær skal slutte.

 

                 Fylkessekretær i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag.

Vår fylkesekretær gjennom mange år, går over i pensjonistenes rekker i 2017. Vi søker derfor hans etterfølger.
Vi søker en person som kan videreutvikle Buskerud Bonde- og Småbrukarlag som organisasjon, bidra til stadig økende aktivitet i lokallagene og fylkeslaget. Vi søker en person med god kjennskap til organisasjonsutvikling og landbrukspolitikk. Siden fylkessekretær har ansvar for mange og varierte oppgaver ønsker vi søkere som er ryddige og kan ta ansvar for å styre sin egen arbeidshverdag.
Fylkessekretærens oppgaver er å ta ansvar for den daglige drift av fylkeslaget.
Møteforberedelser og saksutredning.
Kontakt med lokallaga og landslaget, aktivisere passive lag, hjelpe til ved oppstarting av nye lag, drive medlemsverving i samarbeid med lokallaga.
Kontakt med media for å fremme organisasjonens politikk
Kontakt med andre organisasjoner 
Jobben som fylkessekretær er mer en livsstilsjobb enn en ordinær jobb og vil innebære arbeid   utenfor ordinær arbeidstid. Det må påregnes en del reising, både i fylket for å bistå  lokallag, og på møter/konferanser utenfor fylket. 
Fylkessekretæren er ansatt i deltidsstilling 20 %, og har hjemmekontor.
Lønn etter avtale.
For ytterligere info. ta kontakt med:        Fylkessekretær Einar Grimelig mob 4142788           
                                                                  e-post:buskerud@smabrukarlaget.no eller
FylkeslederTorgny Moen tlf.32759853/98609352  e-post:torgny.buskerud@smabrukarlaget.no
                Søknad sendes til:  buskerud@smabrukarlaget.no innen 15.desember 2016.


                


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as