Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Høring om Regionalt miljørprogram

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken er nå på høring!

Høringsfrist er 16 oktober.

Les forslag til nytt RMP for 2019-2022 Oslo og Viken her. Høringsfristen er 16. oktober.

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljoprogram-for-oslo-og-viken-pa-horing/

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as