Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Hvordan forholde seg til Bjørn?

Invitasjon til oplysningsmøte om Bjørn:

Vedlagt følger en invitasjon til et informasjonsmøte om bjørn og mennesket, hva som skjer når de møtes, og hvordan mennesker kan forholde seg til møter med bjørn.

 

Infomøtet er et konfliktdempende tiltak, og har allmenheten som målgruppe. Møtet er arrangert av Besøkssenter rovdyr Flå, Det skandinaviske bjørneprosjektet og Statens naturoppsyn.

 

 Vi ønsker mange deltakere på møtet!

 

Infomøtet blir satt opp på fire alternative dager på Flå i Buskerud, og det er påmeldingsfrist den 1. september. Møtedeltakere er med på en kort spørreundersøkelse fra Lunds universitet/Det skandinaviske bjørneprosjektet i forbindelse med forskning på menneskets forhold til bjørn.

 

Vi håper på stor oppslutning om møtet, og er svært takknemlig for all hjelp med å videreformidle invitasjonen!

 

God sommer!!

Med hilsen

Ida Glemminge
naturveileder, Statens naturoppsyn

 

 

Miljødirektoratet

Norwegian Environment Agency
Telefon: 03400 / +47 73 58 05 00
Mobil: +47 996 26 836
E-post: ida.glemminge@miljodir.no
www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

 

/share/mime/48/pdf.png
(info-bjornemote-fla-besokssenter.pdf, 679kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as