Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Hvordan forholde seg til Bjørn?

Invitasjon til oplysningsmøte om Bjørn:

Vedlagt følger en invitasjon til et informasjonsmøte om bjørn og mennesket, hva som skjer når de møtes, og hvordan mennesker kan forholde seg til møter med bjørn.

 

Infomøtet er et konfliktdempende tiltak, og har allmenheten som målgruppe. Møtet er arrangert av Besøkssenter rovdyr Flå, Det skandinaviske bjørneprosjektet og Statens naturoppsyn.

 

 Vi ønsker mange deltakere på møtet!

 

Infomøtet blir satt opp på fire alternative dager på Flå i Buskerud, og det er påmeldingsfrist den 1. september. Møtedeltakere er med på en kort spørreundersøkelse fra Lunds universitet/Det skandinaviske bjørneprosjektet i forbindelse med forskning på menneskets forhold til bjørn.

 

Vi håper på stor oppslutning om møtet, og er svært takknemlig for all hjelp med å videreformidle invitasjonen!

 

God sommer!!

Med hilsen

Ida Glemminge
naturveileder, Statens naturoppsyn

 

 

Miljødirektoratet

Norwegian Environment Agency
Telefon: 03400 / +47 73 58 05 00
Mobil: +47 996 26 836
E-post: ida.glemminge@miljodir.no
www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

 

/share/mime/48/pdf.png
(info-bjornemote-fla-besokssenter.pdf, 679kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as