Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Info fra fylkesmannen i Buskerud.

Rovdyrinformasjon til beitebrukere 2017.

Fylkesmannen i Buskerud og Statens naturoppsyn har oppdatert brosjyren med nyttig og praktisk informasjon til beitebrukerne i Buskerud.

Her finner dere blant annet informasjon om roller og ansvar i rovviltforvaltningen, varsling ved funn av kadaver eller ved mistanke om rovdyrskade på bufe og tamrein, 
prosedyrer ved søknad om skadefellingstillatelse og erstatning for tap av husdyr til rovvilt.

Brosjyren er også sendt per post til alle saueprodusenter og kommunene i Buskerud.

I tillegg finner dere ny forvaltningsplan for rovvilt i region 2 her: https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/Forvaltningsplan/Ny-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-2/

 


/share/mime/48/pdf.png Rovdyrinfo 2017.
(rovdyrinfo-buskerud-folder_2017.pdf, 841kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as