Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

illustrasjonsbilde.

Informasjon fra fylkesmannen.

Samarbeid mellom fylkesmannen i Buskerud og Statens naturoppsyn.

Fylkesmannen i Buskerud og Statens naturoppsyn har i samarbeid utarbeidet og  oppdatert en brosjyre med nyttig og praktisk informasjon til beitebrukerne i Buskerud.

Her finner du blant annet informasjon om roller og ansvar i rovviltforvaltningen, varsling ved funn av kadaver eller ved mistanke om rovdyrskade på bufe og tamrein, skadefelling, prosedyrer ved søknad om skadefellingstillatelse og erstatning for tap av husdyr til rovvilt.

/share/mime/48/pdf.png
(rovdyrinfo-buskerud-2016.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png
(rovdyrinfo-buskerud-2015.pdf, 706kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as