Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til fylkesårsmøte og felleskonferanse 2018

Felleskonferanse i Buskerud, Hedmark og Oppland. 


 

Fylkeslagene i Buskerud, Hedmark og Oppland kaller inn til felleskonferanse og separate årsmøter lørdag 17 mars og søndag 18 mars.

Sted: Hadeland Hotell, Gran

Felleskonferansen starter lørdag klokken 1100

Årsmøtepapirer og program vil bli sendt utsendingene seinest 7 dager før årsmøtet.

Påmelding og innsending av forslag til fylkessekretær Ketil Jørstad, telefon 970 27 933, e-post: buskerud@smabrukarlaget.no

Frist for påmelding og innsending av forslag er 16. februar.

Lokallagene har rett til følgende antall utsendinger basert på medlemstall:

Eiker 6, Sigdal 2, Modum 4, Lier 3, Soknedalen 2, Krødsherad 3, Nes 2, Hemsedal/Gol 2, Ål 3, Hol 2, Numedal 3, Nore/Uvdal 3.

Til sammen 35 delegater. Fylkeslaget vil gi et bidrag på mellom kr 500 og kr 750 per delegat, litt avhengig av hvor mange som deltar.

Pris pr person pr døgn: Kr. 1.395 i enkeltrom

Kr. 1.245 pr. person i dobbeltrom

Pensjonsprisen inkluderer pr. døgn: Noe å bite i ved ankomst. Stort lunsjbord med mineralvann. Fire retters middag. Overnatting. Næringsrik frokost Kaffe/te tilgjengelig i vår kaffeseksjon. Snacksbar hver ettermiddag fra 15.30 til 17.30. Fri tilgang til badstue, utendørs jacuzzi og trimrom.

Dagpakke: Kr. 395 pr. person (Dagpakken inkluderer: Vårt lunsjbord, bruk av møterom med standard utstyr og kaffe/te i vår kaffeseksjon)

Dagpakke med middag: Kr. 820 pr person (Inkludere: Vårt lunsjbord og 4 retters middag, bruk av møterom med standard utstyr og kaffe/te i vår kaffeseksjon)

 

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte 2017-2018

 

Velkommen til felleskonferansen og fylkesårsmøtet 17 og 18 mars 2018 på Hadeland Hotell, Gran.

 

Lørdag 17. mars

10.30    AnkomstKaffe og litt reisemat

10.50    ÅpningLeder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Svenn Arne Lie ønsker velkommen

11.00    Velkommen til Gran, ved ordfører

11.15    Den viktige jorda v/ Dag Jørund Lønning           Hva befinner seg under føttene våre?

11.50    Kort pause/beinstrekk

12.00    Den viktige jorda fortsetter.

12.30    Har vi god nok beredskap?Hvordan ser trusselbildet ut nå og i framtida?     Tidligere forsvarsjef, Harald Sunde

13.00    Jord som næring – behovet for en ny landbrukspolitikk? Stortingsrepresentant for SP fra Buskerud, Per Olaf Lundteigen

13.30    Spørsmål og debatt

14.00    Lunsj

15.00    Hva vil vi – hva gjør vi? Elin Bergerud, politisk nestleder i NBS

15.30    Oppsummering v/ Kjell Erik Brandstadmoen, styremedlem i NBS

15.45    Det åpne møtet er over. Kort pause

16.00    Fra jord til bord. Prosjekt i regi OBS og Kirkelige fellesråd i Øyer, Gausdal og Lillehammer. Ved Terje Holen og Trond Klaape.

 16.30    Forslag og uttalelser.

             Valg av redaksjonskomite.

            Ordstyrere: Fylkeslederne

            Sekretariat: Fylkessekretærene

Framlegging og behandling av innkomne forslag og uttalelser

 19.00    Middag

Søndag 18. mars

9.00      FellesmøteGjennomgang av forsikringsordningene v/ Svein Løken.

09.30    Hvordan øke bevisstheten rundt lokale produkter og hvordan legge til rette for lokal aktivitet? ved Rebekka Bond, prosjektleder i Matnyttig i NBS.

10.00    Spørsmål og debatt

10.30    Kaffepause

11.00    Separate årsmøter

13.30    Loddtrekning / avhenting av gevinster / Samling i den store salen.

14.00    Lunsj og hjemreise 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as