Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til årsmøte i Nore og Uvdal BS

Årsmøtet finner sted 12 februar kl 19 på stasjonen på Norefjord

 

Sollihøgda 2/2/18

 

Til medlemmer i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag

 

Innkalling til årsmøte i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag

 

Tid: Mandag 12 februar kl 1900

Sted: Stasjonen på Norefjord

 

Styret i Nore og Uvdal BS ønsker velkommen til årsmøtet i laget. I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil politisk nestleder i landslaget, Elin Bergerud, holde et foredrag om hennes erfaringer fra studietur om landbruk i Sveits.

Vel møtt!


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan for NBS 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 234kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as