Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til årsmøte i Nore og Uvdal BS

Årsmøtet finner sted 12 februar kl 19 på stasjonen på Norefjord

 

Sollihøgda 2/2/18

 

Til medlemmer i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag

 

Innkalling til årsmøte i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag

 

Tid: Mandag 12 februar kl 1900

Sted: Stasjonen på Norefjord

 

Styret i Nore og Uvdal BS ønsker velkommen til årsmøtet i laget. I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil politisk nestleder i landslaget, Elin Bergerud, holde et foredrag om hennes erfaringer fra studietur om landbruk i Sveits.

Vel møtt!


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as