Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til årsmøte i Numedal Bonde- og Småbrukarlag

Møtet holdes 18 april klokken 19 på Veggli Vertshus

Forslag til sakliste:

 

  • Åpning
  • Konstituering, herunder godkjenning av innkalling og sakliste.
  • Årsberetning. Skriftlig.
  • Regnskap 2016 og 2017.  Revisjonsberetning. Under «Regnskap» vil også bli gjennomgått og behandlet regnskapet til Rollag og Veggli Bonde- og småbrukerlag for perioden 2006 – 2015(siste år som eget lag). Revisjonsberetning.
  • Valg
  • Det nye lagets lover. Er det behov for endringer i de lover som ble vedlagt registreringen i Brønnøysund? (NBSs normalvedtekter for lokallag– litt tilpasset - ble brukt ved registrering.
  • Siden dette er første Årsmøte i de sammensluttede lag Flesberg BS og Rollag/Veggli BS, vil vi etter de vanlige årsmøteposter gjerne sette pris på synspunkter om den videre utvikling (hvordan se framover?) 

Til Årsmøtet kommer Anni Løvlid, styremedlem i Buskerud Bonde- og småbrukerlag. Hun vil fortelle litt om hvordan det var å overlate gården til neste generasjon

Vi vil servere kaffe og noe å bite i.

VELKOMMEN !

Styret

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as