Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til årsmøte og felleskonferanse

Felleskonferansen og årsmøtet blir arrangert i samarbeid med Hedmark BS og Oppland BS  på Tyrifjord Hotell , 9-10 mars.

Fylkeslagene i Oppland, Hedmark og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag innkaller til

felles konferanse lørdag 9. mars og separate årsmøter 10. mars 2019

Sted: Tyrifjord hotell, Buskerud 

Påmelding og innsending av forslag:  14 februar 

Vedlagt program for felleskonferansen samt saksliste for fylkesårsmøtet.

Lokallagene har rett til en utsending for hvert påbegynt tjuefem tall betalende medlem.

Alle lag oppfordres om å sende en ungdomsrepresentant som utsending så langt det er mulig. Ungdomsrepresentant defineres som under 35 år. For lag med mer enn en utsending bør dette la seg gjøre.

Ber de lag som har valgt sine utsendinger på lokallagsårsmøte bekrefte deltakelse fra disse og opplyse om det ønskes enkeltrom eller dobbeltrom.  

Årsmøtepapirer vil bli utsendt til utsendingene 14 dg. før årsmøtet. 

Lokallagene dekker utgifter for sine utsendinger, Dette gjøres opp direkte med hotellet før avreise.

Lokallagene har også muligheter til å sende observatører. 

Priser fra lørdag til søndag:

Helpensjon i enkeltrom kr 1840,-

Dagpakke ikke boende kr 445,- 

Dagpakke med middag lørdag kr 845 

Vi kan imidlertid ikke love at alle som ønsker det kan få enkeltrom, men vi skal gjøre vårt beste. (Gjør utsendingene oppmerksom på dette)

Felleskonferansen vil starte. kl. 11.00 lørdag. Årsmøtene i fylkeslagene avsluttes kl. 14.00 med påfølgende lunsj søndag. Mulighet for forlengelse av årsmøter etter lunsj. 

Det er viktig at lokallaga slutter opp om årsmøtet !! Så benytt muligheten til å sette dagsorden framover.

Lotteri

Vi ønsker derfor utlodningsgevinster fra lokallagene. Håper alle lag gjør en innsats for å skaffe en ting hver. Dette kan være lokalproduserte ting eller andre ting dere klarer å skaffe. Lykke til. 

Observatører som blir meldt på, melder dette til fylkeskontoret med samme frist som utsendinger. Hvorvidt lokallagene dekker reise og opphold for observatører fra eget lag, må laget selv ta stilling til. Hvis ikke må observatører selv dekke sine utgifter da fylkeslaget dessverre ikke har anledning til å bidra. Deler av fellessamlingen er åpen for alle interesserte. 

PROGRAM

Lørdag 9. mars

10.00   Ankomst Kaffe og litt reisemat 

10.30   Åpning  Buskerud Bonde- og Småbrukarlag ønsker velkommen 

10.40   Velkommen til Modum, ved ordfører Ståle Versland 

10.50   Kort underholdning – Terje Espenes 

11.00   Bruk av sagflis som fôr til geit/sau og storfe – Egil Prestløkken UMB 

12.00   Dyrking av Osp til fôr – Oscar Berlin - Norgesplanter 

12.30   Lunsj         

13.30   Når enga svikter - Norsk Landbruksrådgiving -Erik Hørlück Berg

            - Alternativer til rundballer

            - Lauvving – Til å le seg i hjel av eller absolutt verdt å vurdere?           

            Tid for spørsmål/kommentarer

15.00   Pause           

15.15   Når enga svikter (fortsetter)

            - Hvordan forberede seg til kommende sesong med tanke på tørke eller bløte.           

            Tid for spørsmål/kommentarer 

16.00   Behandling av innkomne forslag 

17.30   Avslutning 

19.00   Middag  

Søndag 10. mars 

09.00   Når Bonde sliter – om psykisk helse og uhelse i landbruket

            Norsk Landbruksrådgivning

10.00   Nytt fra NBS  

10.30   Kaffepause

11.00   Separate årsmøter 

13.30   Loddtrekning / avhenting av gevinster / Samling i den store salen. 

14.00   Lunsj og hjemreise 

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as