Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Interessert i naturbruk?

Invitasjon til hospitering på Rosthaug vgs. avd. Buskerud

Onsdag 30.november 2016 ønsker vi å invitere elever fra 10.klasser i Buskerud med sine foreldre til å ta en nærmere titt på Rosthaug vgs. avd Buskerud og programfaget naturbruk. 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as