Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Invitasjon til informasjonsmøte om vannforskriften

Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige, sektorovergripende, regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet.

Modum Bonde- og Småbrukarlag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag inviterer til informasjonsmøte om forskriften med tanke på hvilke konsekvenser det får for landbruket i Buskerud.

 

Forelesere:

Per Rønneberg Hauge  Seniorrådgiver ved landbruks- og miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud.

Erik Hørluck Berg         Fagsjef ved Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

 

Mandag 9 april 2018 klokken 18

Kommunestyresalen, Modum RådhusNorsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as