Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Idar Høgåsen

Invitasjon til fagseminar.

«God jordstruktur og mangfoldig jordliv – Hvordan skal vi dyrke jorda?»

Seminaret holdes onsdag 30.3.2016 på Sole Hotell, Noresund. Seminaret er gratis.

 

Buskerud Landbruksselskap har tatt initiativ til dette fagseminaret. Seminaret arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, som en oppfølging av arbeidet med «Økt matproduksjon gjennom kombinasjonsjordbruk».

NB Påmeldingsfrist er onsdag 16.mars 2016!. Påmelding på fylkesmannens hjemmeside, se link med informasjon om fagseminaret:

                                                                     Påmeldingsskjema her.

https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Kurs-og-konferansekalender/God-jordstruktur-og-mangfoldig-jordliv---Hvordan-skal-vi-dyrke-jorda/

/share/mime/48/msword.png
(endelig-program-30.3.docx, 983kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as