Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Idar Høgåsen

Invitasjon til fagseminar.

«God jordstruktur og mangfoldig jordliv – Hvordan skal vi dyrke jorda?»

Seminaret holdes onsdag 30.3.2016 på Sole Hotell, Noresund. Seminaret er gratis.

 

Buskerud Landbruksselskap har tatt initiativ til dette fagseminaret. Seminaret arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, som en oppfølging av arbeidet med «Økt matproduksjon gjennom kombinasjonsjordbruk».

NB Påmeldingsfrist er onsdag 16.mars 2016!. Påmelding på fylkesmannens hjemmeside, se link med informasjon om fagseminaret:

                                                                     Påmeldingsskjema her.

https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Kurs-og-konferansekalender/God-jordstruktur-og-mangfoldig-jordliv---Hvordan-skal-vi-dyrke-jorda/

/share/mime/48/msword.png
(endelig-program-30.3.docx, 983kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as