Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Invitasjon til kurs!

Skogselskapet i Buskerud inviterer deg til kurs.

Skogeier, eller skal bli skogeier?

Benytt anledningen til å delta på et av disse kursene som Skogselskapet i Buskerud arrangerer.

Tid og sted finner du i programmet.

/share/mime/48/pdf.png Program for kurset.
(invitasjon-kurshelg-ny-skogeier.pdf, 689kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as