Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Invitasjon.

Invitasjon til møte om beiting og gjerding i Vikersund.

 

På vegne av faglagene i Modum (bondelaget, bonde- og småbrukarlaget og skogeierlaget) og kommunen så ber vi inn til møte om beiting og gjerding. Se vedlagt invitiasjon.

Målgruppen er eiere og drivere av landbrukseiendommer.

Med vennlig hilsen: 

Anna Arneberg

Fagansvarlig jordbruk

Direkte: 32 78 93 89 Mobil: 905 15 367

 

 

Velkommen til møte om beiterett og gjerdeplikt! 

Dato: Onsdag 21. oktober

Tidspunkt: Kl 18.00 – 21.00

Sted: Kommunestyresalen, 8. etasje, Rådhuset i Modum, Rådhusveien 1, Vikersund.

    Målgruppe: Beitelag, grunneierlag, husdyrbrukere, skogeiere og andre interesserte.

    Møteleder: Ingunn Dalaker Øderud, engasjert og aktiv bonde

Arrangør: Modum Bonde- og Småbrukarlag, Modum Bondelag, Modum og Krødsherad Skogeierlag og Modum Kommune.

                                           Program:

18.00-18.15:   Velkommen. Aktuell informasjon fra landbrukskontoret.

                       Kort informasjon om gjerdedugnad våren 2016.

 

18.15-18.55    Knut Klev, jordskifterettsleder ved Nedre Buskerud Jordskifterett.

                        Hva er opphavet til beiterett og gjerdeplikt?

                        Er disse bestemmelsene noe særnorsk?

                        Hvordan er lovverket tilpasset et husdyrhold i endring med større besetninger, mer leiejord og andre raser?

                        Hva kan jordskifteretten bidra med i beite/gjerdesaker?

 

18.55-19.15    Pause med kaffe og kringle

 

19.15-19.55    Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet (Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltområder)

                        Hva betyr utmarksbeitet for norsk husdyrhold?

                        Hva er de største truslene mot beiteretten?

                        Hvordan kan husdyrbrukeren styre beitinga for å redusere konflikter

                        med skogbruk og friluftsliv?

                        Er det mulig at teknologi om noen år kan gjøre gjerder overflødige?

 

19.55-20.15    Dag Præsterud, fagleder skogbruk i Modum kommune.

                        Hva sier forskning om beitedyras nytte og skade for skogbruket?

                        Hva skaper konflikt mellom beitedyr og skognæring/friluftsliv?

 

20.15- 21.00   Diskusjon med engasjement fra salen 

 

 

Påmelding innen 18. oktober.  Møtet er gratis, men vi ønsker påmelding med tanke på litt servering. Påmelding til landbrukskontoret ved Anna Arneberg: gjerne sms til. 905 15 367 eller på mail her.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as