Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Invitasjon.

Invitasjon til møte om beiting og gjerding i Vikersund.

 

På vegne av faglagene i Modum (bondelaget, bonde- og småbrukarlaget og skogeierlaget) og kommunen så ber vi inn til møte om beiting og gjerding. Se vedlagt invitiasjon.

Målgruppen er eiere og drivere av landbrukseiendommer.

Med vennlig hilsen: 

Anna Arneberg

Fagansvarlig jordbruk

Direkte: 32 78 93 89 Mobil: 905 15 367

 

 

Velkommen til møte om beiterett og gjerdeplikt! 

Dato: Onsdag 21. oktober

Tidspunkt: Kl 18.00 – 21.00

Sted: Kommunestyresalen, 8. etasje, Rådhuset i Modum, Rådhusveien 1, Vikersund.

    Målgruppe: Beitelag, grunneierlag, husdyrbrukere, skogeiere og andre interesserte.

    Møteleder: Ingunn Dalaker Øderud, engasjert og aktiv bonde

Arrangør: Modum Bonde- og Småbrukarlag, Modum Bondelag, Modum og Krødsherad Skogeierlag og Modum Kommune.

                                           Program:

18.00-18.15:   Velkommen. Aktuell informasjon fra landbrukskontoret.

                       Kort informasjon om gjerdedugnad våren 2016.

 

18.15-18.55    Knut Klev, jordskifterettsleder ved Nedre Buskerud Jordskifterett.

                        Hva er opphavet til beiterett og gjerdeplikt?

                        Er disse bestemmelsene noe særnorsk?

                        Hvordan er lovverket tilpasset et husdyrhold i endring med større besetninger, mer leiejord og andre raser?

                        Hva kan jordskifteretten bidra med i beite/gjerdesaker?

 

18.55-19.15    Pause med kaffe og kringle

 

19.15-19.55    Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet (Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltområder)

                        Hva betyr utmarksbeitet for norsk husdyrhold?

                        Hva er de største truslene mot beiteretten?

                        Hvordan kan husdyrbrukeren styre beitinga for å redusere konflikter

                        med skogbruk og friluftsliv?

                        Er det mulig at teknologi om noen år kan gjøre gjerder overflødige?

 

19.55-20.15    Dag Præsterud, fagleder skogbruk i Modum kommune.

                        Hva sier forskning om beitedyras nytte og skade for skogbruket?

                        Hva skaper konflikt mellom beitedyr og skognæring/friluftsliv?

 

20.15- 21.00   Diskusjon med engasjement fra salen 

 

 

Påmelding innen 18. oktober.  Møtet er gratis, men vi ønsker påmelding med tanke på litt servering. Påmelding til landbrukskontoret ved Anna Arneberg: gjerne sms til. 905 15 367 eller på mail her.

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as