Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Jordbruksforhandlingene igang.

Et nøkternt krav, sier BBS-leder Torgny Moen i en pressemelding.

Så kom svaret.

Dette er ikke er bærekraftig og framtidsretta tilbud, sier leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag. Dette vil gi mer kraftfòr og mindre gras.

 

 

 

Pressemelding

 

 

Et nøkternt krav

 

-Kravet som ble lagt fram  mener jeg er nøkternt. Og det som er viktig er at jordbruket med dette følger opp Stortingets mål om økt matproduksjon og jordbruk over hele landet. Det sier Torgny Moen, leder i Buskerud Bonde og Småbrukerlag etter at jordbruket i dag la fram sitt krav på 950 millioner kroner.

-Videre er det gledelig at jordbruket med dette kravet langt på vei reverserer det Regjeringen fikk gjennomført i fjor, nemlig en omfordeling av midler til de aller største bruka, på bekostning av små og mellomstore bruk. Skal  vi øke matproduksjonen her til lands, slik det er full enighet om på Stortinget, må alle gardsbruk over hele landet, og alle bruksstørrelser få muligheter til å delta i inntektsveksten, sier Moen.

-Et annet gledelig trekk ved kravet er satsingen på kornproduksjonen. Dette er helt på linje med Buskerud Bonde og Småbrukerlags innspill foran forhandlingene , fordi kornproduksjonen har så stor betydning for selvforsyningen av mat og for en optimal utnytting av den dyrka jorda her til lands, avslutter Moen.

 

 


 


 

/share/mime/48/pdf.png
(statens-tilbud-jordbruksoppgjoret-4.5.15-2-.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png
(jordbrukets-krav-2015.pdf, 1MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as