Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Julehilsen.

God jul og godt nytt år.

For sjette år på rad har medlemstallet i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag  økt. Dette gjør at vi er bedre i stand til å møte de utfordringene som landbruket i Buskerud står overfor. Bruk av arealer, utmarkas store fornybare ressurser, rovdyr, bondens og småbrukerens inntekter,  klima og mye annet.

Vi ønsker alle våre  samarbeidspartnere, medlemmer og tillitsvalgte en riktig god jul og gode ønsker for videre samarbeid og arbeid i 2017.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as