Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Lagets egne videoer.

Her legger vi ut videoer som er spesielle for BBS.

Dette er fra møtet vi hadde i Hokksund den 2. Juni 2015.

                  Elin Bergerud.

              Per Olaf Lundteigen.

Eiker Bonde og småbrukerlag besøkte P. O. Lundteigen på Myrefjell seter.

Fra fellesmøte i Flå den 16.10.15   Ole Auen Wiger forteller om gården.

Fra samme møtet der Professor Dag Jørund Lønning holdt et foredrag.

En siste fra "Flåmøtet:  Bl.a. Øystein Haugerud og Anita Panman forteller om vår viktigste ressurs, matjorda.

Her er Landsmøtetalen som Merete Furuberg holdt på Gardermoen den 7.November 2015.

Vi hadde også besøk av statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal på Landsmøtet.

På møtet i Krødsherad hadde vi besøk av bl.a. Elin Bergerud som fortalte fra konferansen i Milano som hun besøkte i sommer.

En liten julehilsen fra Merete Furuberg.

NBS`s julehilsen v/Merete furuberg.

Intervju med Merete Furuberg med Torgny Moen.

20 år siden sist det var stopp på å levere melk.

Meretes betraktninger-1                     Meretes betraktninger-2

Merete på Krøderen kro.

Fra mø