Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Litt fra årsmøtene i lokallaga.

Proteinkveld på Krøderen kro.

Det var vel det man kan kalle et litt labert frammøte da noen av lokallaga i midtfylket avholdt sine årsmøter på Krøderen kro onsdag den 9. november 2016.

Ikke dess mindre fikk de som var der høre et par meget interessante kåserier av de to som var innbudt til denslags.

Det hele ble videofilmet, og videoene liger under fanen "Lagets videoarkiv", men kan sees direkte fra denne siden ved å klikke på de rspektive navn.

Først ute var Odd Magne Harstad, professor ved NMBU. og pratet litt om hvordan vi kan bli mer selvforsynt med forprotein,

Deretter kom Lars Fredrik Stuve, adm. direktør Fk:  Han sa noe om hvordan Felleskjøpet blander kraftfor, og hvilke sammensetninger det består av, og hva Fk kan gjøre for å stimulere til økt produksjon  av forprotein.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as