Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Medlemsvekst i Buskerud 2014.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag fikk 50 nye medlemmer i fjor.

  Vi må helt tilbake til 2001 for å finne høyere medlemstall.  Eiker og omegn BS var det lokallaget som vervet flest medlemmer med over 20 stykker, men både Lier, Røyken og Hurum BS, Soknedalen BS og Modum BS hadde en pen økning i medlemstallet.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har nå fått til en avtale med First Stop Eiker Vulk i Hokksund med gode rabatter på bilgummi, batterier, kjettinger m.m. Eiker Vulk er et godt innarbeidet bilgummiverksted med god kompetanse og godt utvalg både for vanlig bilgummi, men også når det gjelder dekk, slanger m.m. til landbruk. Som medlem i Bonde- og Småbrukarlaget vil en nyte godt av gode rabatter og god service. Altså enda en god grunn til å være medlem.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as