Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Hun var første innleder på møtet. Foto: Idar Høgåsen

Vellykket møte i Krødsherad.

 

Klimaendringenes påvirkning på verdens matproduksjon.

Buskerud Bonde-og Småbrukarlag arrangerte, i samarbeid med lokallaga i midtfylket, et åpent møte om klimautfordringene vi står over for.
Klimaendringer er ikke noe nytt, men hva betyr et endret klima for verdens matproduksjon, sa Elin Bergerud som var en av innlederne. Elin Bergerud var i sommer på verdensutstillingen i Milano hvor nettopp klimaendringer og matsikkerhet var tema. Som kjent vil befolkningsveksten øke sterkt de kommende år, og med redusert fruktbarhet i viktige jordbruksområder vil vi stå overfor store utfordringer, sa hun.           Se video her. Kveldens  andre innleder var leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.  Det som må til for å møte de utfordringene vi veit vil komme, er at vi må bruke mer av utmarka. Vi må ha flere dyr på utmarksbeite, og fore med gras i stedet for importert kraftfôr. Vi  må få ned ytelsen på melkekuene slik at vi kan ha flere kuer som også kan produsere kjøtt. Det vi kaller mjølkekjøttproduksjon. Vi må få lettere maskiner slik at ikke ødelegger jorda, og mer penger til grøfting, sa Furuberg.

Nesten 40 stykker hadde møtt fram. Lokallagene hadde hver sine årsmøter etterpå.

Einar Grimelid fortsetter som leder i Krødsherad  Bonde- og Småbrukarlag.

 Ole Auen Wiger fortsetter som leder i Modum Bonde- og Småbrukarlag.

 I Sigdal Bonde- og Småbrukarlag ble Helge Hoffart  valgt til ny leder.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as