Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Møte i Hokksund.

Etter jordbruksforhandlingene.

 

 

Det var godt frammøte og bra engasjement når Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag sammen med Buskerud Bonde- og Småbrukarlag arrangerte åpent møte i Hokksund om årets jordbruksforhandlinger.

Johan Warlo, rådgiver i NBS orienterte om hva Norsk Bonde- og Småbrukarlag prioriterte i år, og hvorfor NBS brøt forhandlingene. NBS sitt forhandlingsutvalg kunne ikke være med på å forhandle ned inntekts mulighetene til sine medlemmer. Vi måtte minst ha lik kronemessig lik utvikling som andre grupper, sa Warlo. ( se egen video )

Elin Bergerud, styremedlem i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, hadde et kåseri om ungdom og deres framtid i landbruket.

  ( Se egen video )

Til slutt tok stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen for seg avtaleinstituttet og alle dens muligheter og  begrensninger.

Kjernen i avtaleinstituttet for jordbruket er nemlig at Stortinget i henhold til Grunnlovens §75 har ansvaret for enhver utbetaling over statsbudsjettet, sier Lundteigen. Det er altså Stortinget som skal vurdere om jordbruksavtalen er i tråd med den landbrukspolitikken som er vedtatt. ( Se egen video )

 

 

 

Johan Warlo, Elin Bergerud og Per Olaf Lundteigen holdt interessante innlegg på møtet.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as