Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Møte i Hokksund.

Etter jordbruksforhandlingene.

 

 

Det var godt frammøte og bra engasjement når Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag sammen med Buskerud Bonde- og Småbrukarlag arrangerte åpent møte i Hokksund om årets jordbruksforhandlinger.

Johan Warlo, rådgiver i NBS orienterte om hva Norsk Bonde- og Småbrukarlag prioriterte i år, og hvorfor NBS brøt forhandlingene. NBS sitt forhandlingsutvalg kunne ikke være med på å forhandle ned inntekts mulighetene til sine medlemmer. Vi måtte minst ha lik kronemessig lik utvikling som andre grupper, sa Warlo. ( se egen video )

Elin Bergerud, styremedlem i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, hadde et kåseri om ungdom og deres framtid i landbruket.

  ( Se egen video )

Til slutt tok stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen for seg avtaleinstituttet og alle dens muligheter og  begrensninger.

Kjernen i avtaleinstituttet for jordbruket er nemlig at Stortinget i henhold til Grunnlovens §75 har ansvaret for enhver utbetaling over statsbudsjettet, sier Lundteigen. Det er altså Stortinget som skal vurdere om jordbruksavtalen er i tråd med den landbrukspolitikken som er vedtatt. ( Se egen video )

 

 

 

Johan Warlo, Elin Bergerud og Per Olaf Lundteigen holdt interessante innlegg på møtet.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as