Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Møte om generasjonsskifte, eiendomsoverdragelse og pensjon i landbruket

Lokallagene i Modum, Sigdal og Krødsherad inviterer til åpen møte torsdag 29 november kl 19 på auditoriet på Rosthaug VGS avdeling Buskerud, Bukserudveien 134, 3340 Åmot

Etter det åpne møtet vil Krødsherad, Sigdal og Modum Bonde- og Småbrukarlag avholde sine respektive årsmøter

 Program:

Kl 1900 – 1905 Åpning i auditoriet

Kl 1905 – 2000 Åpent temamøte i auditoriet med Bjørn Solum fra Modum Regnskapskontor. Eiendomsoverdragelse, generasjonsskifte og pensjon i jordbruket. Hvordan bør en innrette seg og hva kan Modum Regnskapskontor bidra med? Det blir god anledning til spørsmål og diskusjon underveis.

Kl 2000 – 2020 Pause med servering i kantina

Kl 2020 – 2130 Årsmøter for Krødsherad, Sigdal og Modum BS


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as