Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

NBS landsmøte 2016.

Buskerud stilte med en flott gjeng på landsmøtet.

Buskerud Bonde- og småbrukarlags utsendinger til landsmøte 2016.

     Fra v:            Oddveig Pedersen Moen,                                      Eiker og omegn

                         Olav Arne Gabriel Sønsteby,                                  Krødsherad BS.

                         Nils Håre,                                                             Eiker og Omegn BS.

                         Elin Bergerud,                                                       Nore Uvdal BS.

                         Lene Thorud,                                                        Ungdomsrepresentant Buskerud.

                         Ingeborg Elise Moen,                                             Eiker  og Omegn BS.

                         Knut Erik Tovsrud,                                                 Sigdal BS.

                                                                                    Innfeldt

                                                            Oddveig Pedersen Moen og Elin Bergerud.

Disse er begge representert i landsstyret, Oddveig som først vara til hoverdstyret og Elin som nyvalgt styremedlem i hovedstyret.

                               Forøvrig ble Kjell Borge, Hemsedal og Gol BS, valgt inn i valgkomiteen.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as