Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

NBS landsmøte 2016.

Buskerud stilte med en flott gjeng på landsmøtet.

Buskerud Bonde- og småbrukarlags utsendinger til landsmøte 2016.

     Fra v:            Oddveig Pedersen Moen,                                      Eiker og omegn

                         Olav Arne Gabriel Sønsteby,                                  Krødsherad BS.

                         Nils Håre,                                                             Eiker og Omegn BS.

                         Elin Bergerud,                                                       Nore Uvdal BS.

                         Lene Thorud,                                                        Ungdomsrepresentant Buskerud.

                         Ingeborg Elise Moen,                                             Eiker  og Omegn BS.

                         Knut Erik Tovsrud,                                                 Sigdal BS.

                                                                                    Innfeldt

                                                            Oddveig Pedersen Moen og Elin Bergerud.

Disse er begge representert i landsstyret, Oddveig som først vara til hoverdstyret og Elin som nyvalgt styremedlem i hovedstyret.

                               Forøvrig ble Kjell Borge, Hemsedal og Gol BS, valgt inn i valgkomiteen.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as