Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Ny fykessekretær ansatt i BBS.

Ketil Jørstad ny fylkessekretær i BBS.

Ny fylkessekretær i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag.

 

 

Enar Grimelid takker av og fortsetter som pensjonist etterhvert.

På første styremøte til Buskerud Bonde- og Småbrukarlag i 2017, ble Ketil Jørstad ansatt som ny fylkessekretær. Jørstad som selv er småbruker på Sollihøgda, har en allsidig bakgrunn . Han har utdanning innen både økonomi og agronomi. Han har også brei organisasjonserfaring.
 Ketil Jørstad har også vært lekdommer i Borgarting lagmannsrett og meddommer i Bærum forliksråd.

Det skal bli spennende  å jobbe med en ny sekretær, sier leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Torgny Moen
Vi jobber hele tiden med å videreutvikle organisasjonen, derfor var det viktig for oss å få en person med  god kjennskap til organisasjonsutvikling og landbrukspolitikk, sier Moen.

Einar Grimelid som har vært fylkessekretær siden 2009, vil i løpet av våren gå over i pensjonistenes rekker.  I hans tid som fylkessekretær har det skjedd en veldig positiv utvikling av organisasjonen.
Det har vært en kontinuerlig opptur for Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, med styrking både av medlemsmassen og økonomien.
Grimelid er en kar som ser muligheter, har gode løsninger, bestandig er positiv, og er lett å samarbeide med.

Det er klart vi kommer til å savne han, sier Moen.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as