Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Ny fykessekretær ansatt i BBS.

Ketil Jørstad ny fylkessekretær i BBS.

Ny fylkessekretær i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag.

 

 

Enar Grimelid takker av og fortsetter som pensjonist etterhvert.

På første styremøte til Buskerud Bonde- og Småbrukarlag i 2017, ble Ketil Jørstad ansatt som ny fylkessekretær. Jørstad som selv er småbruker på Sollihøgda, har en allsidig bakgrunn . Han har utdanning innen både økonomi og agronomi. Han har også brei organisasjonserfaring.
 Ketil Jørstad har også vært lekdommer i Borgarting lagmannsrett og meddommer i Bærum forliksråd.

Det skal bli spennende  å jobbe med en ny sekretær, sier leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Torgny Moen
Vi jobber hele tiden med å videreutvikle organisasjonen, derfor var det viktig for oss å få en person med  god kjennskap til organisasjonsutvikling og landbrukspolitikk, sier Moen.

Einar Grimelid som har vært fylkessekretær siden 2009, vil i løpet av våren gå over i pensjonistenes rekker.  I hans tid som fylkessekretær har det skjedd en veldig positiv utvikling av organisasjonen.
Det har vært en kontinuerlig opptur for Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, med styrking både av medlemsmassen og økonomien.
Grimelid er en kar som ser muligheter, har gode løsninger, bestandig er positiv, og er lett å samarbeide med.

Det er klart vi kommer til å savne han, sier Moen.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as