Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Ny landbruksavdeling i Oslo og Viken

Fra nyttår var Fylkesmannen i Oslo og Viken på plass. Den nye landbruksavdelingen består av 45 engasjerte medarbeidere som skal jobbe for landbruket i vår region, i samarbeid med blant andre dere.

Vår Facebook-side «Viken-bonden», tidligere «Østfold-bonden», blir en viktig informasjonskanal ut til bønder i våre fylker. Vi håper dere kan hjelpe oss slik at også bønder i Buskerud, Oslo og Akershus blir kjent med at «Viken-bonden» fins og at det kan være en nyttig side å følge. Der kommer det informasjon om alt fra ulike søknadsfrister og ordninger, regelverk, aktuelle fagsamlinger og kurs og informasjon om nye og pågående prosjekter i landbruket.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as