Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Ny leder i Hol BS.

Gro Synnøve Villand valgt som ny leder.

Guro Synnøve Villand ny leder i Hol Bonde- og Småbrukarlag
Etter mange år som leder i Hol Bonde- og Småbrukarlag, ønsket Ole Torpe avløsning.
På lagets årsmøte 13.mars ble Guro Synnøve Villand valgt til ny leder.
Det nye styret har ambisjoner om å engasjere seg mer i saker som er viktige for bønder, bl.annet dette med utvidelse av frister for spredning av husdyrgjødsel.
Andre ting som opptar laget er rekrutteringen til landbruksutdanningen, og da spesielt til Fjellandbruksskolen, eller Lien landbruksskole , som man sier lokalt.

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as