Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Ny leder i Hol BS.

Gro Synnøve Villand valgt som ny leder.

Guro Synnøve Villand ny leder i Hol Bonde- og Småbrukarlag
Etter mange år som leder i Hol Bonde- og Småbrukarlag, ønsket Ole Torpe avløsning.
På lagets årsmøte 13.mars ble Guro Synnøve Villand valgt til ny leder.
Det nye styret har ambisjoner om å engasjere seg mer i saker som er viktige for bønder, bl.annet dette med utvidelse av frister for spredning av husdyrgjødsel.
Andre ting som opptar laget er rekrutteringen til landbruksutdanningen, og da spesielt til Fjellandbruksskolen, eller Lien landbruksskole , som man sier lokalt.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as