Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Nye studietilbud.

Velkommen som fagskolestudent på Fjellandbruksskolen.

 

 

Til alle interesserte

VELKOMMEN SOM FAGSKOLESTUDENT I

«NATUR-OG KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP»

Ål vgs, avdeling Fjellandbruksskolen på Lien,  tilbyr i samarbeid med Fagskolen Innlandet, utdanning i Natur-og kulturbasert entreprenørskap fra Høsten-2016.

Vedlagt finner du brosjyre med mer informasjon om studietilbudet.

Det vil gå over 4 semester og være samlings- og nettbasert.

Samlingene vil være på Ål vgs avdeling Fjellandbruksskolen.(Lien)  
Skolen ligger på Torpo i Ål kommune i Hallingdal. For mer info om denne delen av Ål vgs se her: http://www.al.vgs.no/Utdanningstilbud/Naturbruk/

Det legges opp til en variert arbeidsmåte der faglige utferder til aktuelle samarbeidspartnere blir en del av studiet

Skolen tilbyr innkvartering under samlingene og vil søke å gjøre dette så rimelig som mulig.

Etter endt studie får du tittelen «Agrotekniker i natur-og kulturbasert entreprenørskap».

Søknadsfrist er 15.april.  Du søker på www.vigo.no  

Du finner mer informasjon på Fagskolen Innlandet sin hjemmeside:

http://fagskolen-innlandet.no/

 

For mer informasjon; Kontakt Ål vgs v. rektor Oddvar Skråmestø 32084501 eller 95116145 eller send en e-post til oddvar.skramesto@bfk.no

Med vennlig hilsen

Oddvar Skråmestø

rektor

 

http://fagskolen-innlandet.no/studier/natur-og-kulturbasert-entreprenorskap

 

 
   

 

/share/mime/48/pdf.png
(natur-og-kulturbasert-entreprenorskap.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as