Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Torgny med styret i Ål Bs. Foto: Einar Grimelid

Nytt liv i Ål og Nes Bs.

Lokallagsårsmøter avholdt i Hallingdal.

Da er årets lokallagsårsmøter avholdt.

I Ål Bonde- og Småbrukarlag fortsetter Thor Warberg som leder. Med seg i styret har han, Olav Randen, Håkon Rudningen og Ola Terje Oleivsgard.
I Nes Bonde- og Småbrukarlag er det Rigmor Gullingsrud, Levor Vestheim, Åsmund Grønning, Ole Haug og Kjell Gullingsrud som utgjør styret.

I Krødsherad Bonde- og Småbrukarlag  er Olav Arne G. Sønsteby ny leder.
Modum Bonde- og Småbrukarlag sin leder , Ole Auen Wiger, fortsetter også.
Med seg i styret har han Liss Heidi Jahr, Anton Mayrhofer, Liv Astrid Kårmo og Tor Erik Sandnæs.

I Sigdal Bonde- og Småbrukarlag tar Helge Hoffart fatt på sitt andre år som leder.
Lier, Røyken og Hurum Bonde- og Småbrukarlag har byttet ut kasserer, slik at der fortsetter Helge Nybakken som leder, og ny kasserer er Kjell Hafstad.

 Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag Fortsetter Oddveig Moen som leder. Det kom Rino Kleven inn som nytt styremedlem.

Hemsedal og Gol Bonde- og Småbrukarlag og Hol Bonde- og Småbrukarlag avholder sine årsmøter på våren. Det samme gjør Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag og Numedal Bonde- og Småbrukarlag.

Også i år er det medlemsvekst  for Bonde- og Småbrukarlaget, og inntrykkene fra årsmøtene tyder på at verving av nye medlemmer vil stå i fokus neste år også. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as