Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Dag Jørund Lønning på arrangementet vårt i fjor.

Nytt seminar på Sundvollen Hotell!

Matproduksjon i Buskerud –
mangfold, muligheter og bærekraft

Torsdag 13. oktober 2016 på Sundvolden Hotell
 

Med fokus på mat som identitetsbygger og landbrukets bidrag i samfunnet – ønsker vi å synliggjøre matprodusenter som betydningsfulle næringsaktører lokalt. Dere inviteres til inspirasjonsseminar: Matproduksjon i Buskerud - mangfold, muligheter og bærekraft.

Mat med særpreg - volum og nisje - og «Det grønne skiftet» gir muligheter. Kan vi sammen bygge en plattform som viser mangfold, muligheter og bærekraft for matproduksjon i Buskerud?

Disse kommer:
• Fylkesvaraordfører Olav Skinnes og Leder for hovedutvalg Miljø, innovasjon og næring
  Hanne Lisa Matt.
• Oi! – Trøndersk mat - Redaktør/informasjonsansvarlig Kristine Rise
• Fylkesmann i Buskerud Helen Bjørnøy
• Årets «Unge bonde» i 2014 Tor Jacob Solberg og 
• Mange inspirerende og flinke matprodusenter fra Buskerud

Kommer du?
Møteledere. Egil Chr Hoen og Torgny Moen.


Deltakeravgift kroner 300.


link til program og påmelding.  https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Kurs-og-konferansekalender/Inspirasjonsseminar---Matproduksjon-i-Buskerud/

 
Med fokus på mat som identitetsbygger og landbrukets bidrag i samfunnet – ønsker vi å synliggjøre matprodusenter som betydningsfulle næringsaktører lokalt. Dere inviteres til inspirasjonsseminar: Matproduksjon i Buskerud - mangfold, muligheter og bærekraft .
 

/share/mime/48/pdf.png Her er programmet.
(program_inspirasjonsseminar.pdf, 844kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as