Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Dag Jørund Lønning på arrangementet vårt i fjor.

Nytt seminar på Sundvollen Hotell!

Matproduksjon i Buskerud –
mangfold, muligheter og bærekraft

Torsdag 13. oktober 2016 på Sundvolden Hotell
 

Med fokus på mat som identitetsbygger og landbrukets bidrag i samfunnet – ønsker vi å synliggjøre matprodusenter som betydningsfulle næringsaktører lokalt. Dere inviteres til inspirasjonsseminar: Matproduksjon i Buskerud - mangfold, muligheter og bærekraft.

Mat med særpreg - volum og nisje - og «Det grønne skiftet» gir muligheter. Kan vi sammen bygge en plattform som viser mangfold, muligheter og bærekraft for matproduksjon i Buskerud?

Disse kommer:
• Fylkesvaraordfører Olav Skinnes og Leder for hovedutvalg Miljø, innovasjon og næring
  Hanne Lisa Matt.
• Oi! – Trøndersk mat - Redaktør/informasjonsansvarlig Kristine Rise
• Fylkesmann i Buskerud Helen Bjørnøy
• Årets «Unge bonde» i 2014 Tor Jacob Solberg og 
• Mange inspirerende og flinke matprodusenter fra Buskerud

Kommer du?
Møteledere. Egil Chr Hoen og Torgny Moen.


Deltakeravgift kroner 300.


link til program og påmelding.  https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Kurs-og-konferansekalender/Inspirasjonsseminar---Matproduksjon-i-Buskerud/

 
Med fokus på mat som identitetsbygger og landbrukets bidrag i samfunnet – ønsker vi å synliggjøre matprodusenter som betydningsfulle næringsaktører lokalt. Dere inviteres til inspirasjonsseminar: Matproduksjon i Buskerud - mangfold, muligheter og bærekraft .
 

/share/mime/48/pdf.png Her er programmet.
(program_inspirasjonsseminar.pdf, 844kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as