Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Oddveig P. Moen

ØKOUKA starter snart!

Nå er det tid for årets Økouke. De som er interessert kan lese om arrangementet på denne siden.

Da er det ikke mange dager før ØKOUKA braker løs!

 Kurs (bakekurs sønd20., matkurs mand21., sjokoladekurs onsd23. og bakekurs lørd26.), insekthotell (sønd20.), fagseminar (tord 24.) og ikke minst avslutningen på Eiker Ølfabrikk (lørd26) krever påmelding spre det glade budskap! Alle de andre aktivitetene har ikke påmelding, men godt av positiv og god omtale, invitere med dere venner og bekjente! Det er et allsidig  og bra program med mange aktiviteter hver eneste dag under hele ØKOUKA, her er det  mulighet for et ordentlig god økologisk påfyll!

Økouka har en egen hjemmeside som du kan se på her.

Samt endel finnes her på Fylkesmannens hjemmeside.

/share/mime/48/pdf.png Flyer Økouka 2015.
(flyer-okouka-2015..pdf, 704kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as