Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Oddveig P. Moen

ØKOUKA starter snart!

Nå er det tid for årets Økouke. De som er interessert kan lese om arrangementet på denne siden.

Da er det ikke mange dager før ØKOUKA braker løs!

 Kurs (bakekurs sønd20., matkurs mand21., sjokoladekurs onsd23. og bakekurs lørd26.), insekthotell (sønd20.), fagseminar (tord 24.) og ikke minst avslutningen på Eiker Ølfabrikk (lørd26) krever påmelding spre det glade budskap! Alle de andre aktivitetene har ikke påmelding, men godt av positiv og god omtale, invitere med dere venner og bekjente! Det er et allsidig  og bra program med mange aktiviteter hver eneste dag under hele ØKOUKA, her er det  mulighet for et ordentlig god økologisk påfyll!

Økouka har en egen hjemmeside som du kan se på her.

Samt endel finnes her på Fylkesmannens hjemmeside.

/share/mime/48/pdf.png Flyer Økouka 2015.
(flyer-okouka-2015..pdf, 704kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as