Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Hanne og Ketil på plass Grønt Fagsenter

På plass på Buskerud Fagsenter

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag leie kontorplass på Grønt Fagsenter Buskerud.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlags 2 ansatte er på plass på kontoret vi leier på Grønt Fagsenter Buskerud.  Vi starter opp med en fellesdag for å gjøre oss kjent med miljøet på Fagsenteret og skolen. Hanne Kristensen er prosjektleder for Økouka og Ketil Jørstad er fylkessekretær. Vi har begge en 20% stilling og vil benytte kontoret med gjevne mellomrom.

Du kan lese mer om Fagsenteret her: https://www.grøntfagsenter.no


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as