Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Hanne og Ketil på plass Grønt Fagsenter

På plass på Buskerud Fagsenter

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag leie kontorplass på Grønt Fagsenter Buskerud.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlags 2 ansatte er på plass på kontoret vi leier på Grønt Fagsenter Buskerud.  Vi starter opp med en fellesdag for å gjøre oss kjent med miljøet på Fagsenteret og skolen. Hanne Kristensen er prosjektleder for Økouka og Ketil Jørstad er fylkessekretær. Vi har begge en 20% stilling og vil benytte kontoret med gjevne mellomrom.

Du kan lese mer om Fagsenteret her: https://www.grøntfagsenter.no


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as