Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Hanne og Ketil på plass Grønt Fagsenter

På plass på Buskerud Fagsenter

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag leie kontorplass på Grønt Fagsenter Buskerud.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlags 2 ansatte er på plass på kontoret vi leier på Grønt Fagsenter Buskerud.  Vi starter opp med en fellesdag for å gjøre oss kjent med miljøet på Fagsenteret og skolen. Hanne Kristensen er prosjektleder for Økouka og Ketil Jørstad er fylkessekretær. Vi har begge en 20% stilling og vil benytte kontoret med gjevne mellomrom.

Du kan lese mer om Fagsenteret her: https://www.grøntfagsenter.no


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as