Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Prosjekt MatRiket

Invitasjons til informasjonsmøte

Torsdag 4 april kl 1830-2030

Forprosjektet MatRiket startet i juni 2018 og går nå inn i en avsluttende fase. Vi har gleden av å invitere til et informasjonsmøte, der status og mulighetene i MatRiket presenteres. 

Møtet finner sted i Gildehallen Espedal Gartneri, Ringeriksveien 48, 3414 Lierstranda.

Dato: 4. april

Tid. Kl. 18.30 – 20.30

Program

* Velkommen ved Buskerud Bondelag

* Hva vil MatRiket kunne bety for landbruket og matprodusenter i regionen?

   Magne G. Vegel, Prosjektleder MatRiket

* Samlokalisering av Felleskjøpet og MatRiket.

   Stein Wennberg, Eiendomssjef Felleskjøpet Agri

* Veien videre

* Diskusjon og spørsmål

* Oppsummering, Harald Oskar Buttedahl, Styreleder Landbruksparken AS

 Det vil bli enkel servering


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as