Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Prosjekt MatRiket

Invitasjons til informasjonsmøte

Torsdag 4 april kl 1830-2030

Forprosjektet MatRiket startet i juni 2018 og går nå inn i en avsluttende fase. Vi har gleden av å invitere til et informasjonsmøte, der status og mulighetene i MatRiket presenteres. 

Møtet finner sted i Gildehallen Espedal Gartneri, Ringeriksveien 48, 3414 Lierstranda.

Dato: 4. april

Tid. Kl. 18.30 – 20.30

Program

* Velkommen ved Buskerud Bondelag

* Hva vil MatRiket kunne bety for landbruket og matprodusenter i regionen?

   Magne G. Vegel, Prosjektleder MatRiket

* Samlokalisering av Felleskjøpet og MatRiket.

   Stein Wennberg, Eiendomssjef Felleskjøpet Agri

* Veien videre

* Diskusjon og spørsmål

* Oppsummering, Harald Oskar Buttedahl, Styreleder Landbruksparken AS

 Det vil bli enkel servering


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as