Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Prosjektleder for MatRiket/mathall i Lier

Landbruksparken AS søker Prosjektleder for MatRiket/mathall i Lier i engasjement (16-18 mnd.) til å lede og gjennomføre forprosjektet som skal utrede og legge til rette for etableringen av et stort felles utsalgssted for lokalmat.

MatRiket skal etableres på Søndre Linnesvollen gård i Lier som ligger tett ved E18 og svært sentralt plassert i forhold til kundegrunnlaget. Buskerud fylkeskommune er grunneier og er positive til prosjektet. MatRiket skal tilby lokalmat, drikke og matspesialiteter og bli et senter for andre matopplevelser – serveringssteder, konditori, kurs, festivaler, temadager, informasjon og kompetansedeling m.v. Vi vil utvikle et regionalt knutepunkt for norsk matkultur.  

Forprosjektet skal også vurdere mulighetene for å etablere en næringsklynge for alle interesserte og relevante virksomheter i verdikjeden for mat som samlokalisert på ett sted kan dra nytte av et felleskap til beste for seg selv, norsk matproduksjon og næringer knyttet til dette. Gjerne i et framtidig samspill med nytt sykehus, ny helsepark og ny Fjordby. Mathallen ønskes etablert så raskt som mulig. Etablering av næringsklyngen har et lengre tidsperspektiv.    

Vi søker etter en person som

-          har erfaring og dokumenterte resultater fra prosjektledelse

-          er idérik, selvstendig og løsningsorientert

-          har god evne til å bygge nettverk

-          kjenner handlingsrommet og mulighetene i samspillet med politikere og offentlig forvaltning

-          har kunnskap og ideer om utvikling av næringsklynger

-          kan kommunisere engasjert, positivt og forståelig med andre

-          har god kunnskap om økonomi og budsjettstyring

Forprosjektet støttes bl.a. av Lier kommune, Buskerud fylkeskommune, fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge og organisasjoner i landbruket.  

En forlengelse av engasjementet inn i prosjektets påfølgende faser (realisering) kan være aktuelt. Lønn etter avtale. Vi ønsker primært at engasjementet gjennomføres i 100 % stilling, men deltidsengasjement kan også vurderes. Kontorsted avtales nærmere. Tiltredelse snarest.  

Evt. henvendelser rettes til styreleder Harald Oskar Buttedahl på mob. 97744291.  Søknad og CV sendes på epost til butte@online.no. Søknadsfrist mandag 7. mai.  


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as