Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Reiselivstilbud på gård

Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerer kurs for deg som vil kombinere gårdsdrift med natur og kulturopplevelser

For kursprogram kan du klikke her: https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/modulkurs---reiselivstilbud-pa-gard/


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as