Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Roundup kan gi kreft!

Enn så lenge er dette lovlig å bruke i Norge.

Roundup kan gi kreft !

-”Enn så lenge er dette stoffet lovlig å bruke i Norge , men på bakgrunn av disse opplysningene vil jeg sterkt oppfordre bønder og hageeiere til å la være å bruke Roundup. I forbindelse med at 2015 er FN s jordvernår mener jeg også at søkelyset bør rettes mot hva disse giftstoffene gjør med mikroorganismene i matjorda.”

 Det sier leder i Buskerud Bonde og Småbrukerlag som en kommentar til rapporten fra FN-organisasjonen IARC (International Agency for Research of Cancer) der en går ut med en advarsel om at stoffet Glyfosat, som blant annet fins i sprøytemiddelet Roundup, kan forårsake kreft. Glyfosat går for å være verdens mest brukte sprøytemiddel, og studier har vist at stoffet sprer seg i næringskjeden og også er påvist i blod og urin hos mennesker.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as