Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Roundup kan gi kreft!

Enn så lenge er dette lovlig å bruke i Norge.

Roundup kan gi kreft !

-”Enn så lenge er dette stoffet lovlig å bruke i Norge , men på bakgrunn av disse opplysningene vil jeg sterkt oppfordre bønder og hageeiere til å la være å bruke Roundup. I forbindelse med at 2015 er FN s jordvernår mener jeg også at søkelyset bør rettes mot hva disse giftstoffene gjør med mikroorganismene i matjorda.”

 Det sier leder i Buskerud Bonde og Småbrukerlag som en kommentar til rapporten fra FN-organisasjonen IARC (International Agency for Research of Cancer) der en går ut med en advarsel om at stoffet Glyfosat, som blant annet fins i sprøytemiddelet Roundup, kan forårsake kreft. Glyfosat går for å være verdens mest brukte sprøytemiddel, og studier har vist at stoffet sprer seg i næringskjeden og også er påvist i blod og urin hos mennesker.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as